Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de Ceremoniemeester van de Loge.  Deze functie wordt normalerwijze toevertrouwd aan een Gew\V\M\.  Ik zit links van Br\Aalm\.  Ik leid de bezoekende BBB\ binnen de Tempel, na hun naam, graad en hoedanigheid aan de Loge te hebben aangekondigd.  Ik leid de recipiëndarissen op hun reizen en vergezel iedere Br\ die door de V\M\ verzocht wordt zich te verplaatsen.  Ik ben de enige Off\ die zich in de Tempel mag verplaatsen zonder de rituele weg te volgen.

Mijn juweel bestaat uit twee gekruiste staven.

Symbool

Plaats in de Tempel

In het Vlaamse AASR rituaal, in het Noorden. Naast de aalmoezenier.

Taken

Algemeen

 

Rituelen

Als de broeders gevraagd worden om in een teken te staan staat de Ceremonie meester met de staf van de functie.  Dit zowel bij het Orde teken als bij het Teken van Trouw.

In dit document staat het een en ander beschreven als richtlijn voor een Ceremoniemeester:

99_Handleiding voor de Ceremoniemeester