Wat is het verschil tussen reguliere vrijmetselarij en niet reguliere vrijmetselarij ? De uiterlijke vormen lijken heel veel op elkaar, maar toch zijn er een aantal grote verschillen in de loop van de jaren ontstaan. De reguliere vrijmetselarij houdt zich aan de traditie zoals die in de “oude landmerken” wordt beschreven.

In de praktijk betekent dit:

  • Ieder lid van een reguliere loge erkent het bestaan van een Opperwezen, in welke vorm dan ook.
  • In Reguliere werkplaatsen worden noch politieke, noch religieuze twistgesprekken gevoerd.
  • Bij iedere bijeenkomst zal het boek van de Heilige wet, passer en winkelhaak aanwezig zijn.
  • Lidmaatschap is voorbehouden aan mannen

Deze “stellingen” zijn echt niet vrijblijvend. Zij dienen opgevolgd te worden door alle leden van een reguliere Obediëntie.

De niet reguliere loges zullen veeleer maatschappelijke thema’s bespreken. De reguliere zullen veeleer spirituele en filosofische thema’s behandelen.

Meer informatie vind je bij de op de site van de Reguliere Grootloge van Belgie