Hou oud is de vrijmetselarij?

Helaas is dit niet bekend. In Schotland zijn er notulenboeken en andere documenten terug gevonden van 1598 en 1599. Het is niet bekend of deze loge toen al activiteiten had die vergelijkbaar zijn met de huidige werkwijze van de vrijmetselarij. Hoewel de organisatiestructuur en naamgeving is afgeleid van de middeleeuwse bouwgilden is er geen duidelijk bewijs dat de vrijmetselarij daar ook daadwerkelijk vanaf stamt.

In 1717 richten enkele Londense loges de eerste Groot Loge op. Vanaf dit moment is er een onafgebroken registratie van de manier van werken en het bestaan van de vrijmetselarij. Algemeen wordt aangenomen dat dit het echte begin is van de vrijmetselarij in zijn huidige vorm.

Nog in de periode onder Oostenrijks gezag in de regio die nu België heet worden de eerste loges opgereicht. De oudste loge in België zou in 1721 al in Bergen hebben bestaan, Parfaite Union Mons. Daarna worden onder andere ook in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik, Oostende, Namen en Mechelen loges opgericht. De Oostenrijkse Nederlanden hadden toen nog geen eigen structuur, en veel loges worden met hulp van leden uit andere landen opgericht. Vaak vanuit Franse Grootloges, maar ook vanuit Nederland en Engeland.

In Mechelen werd eerst gewerkt in militaire loges. De garnizoensloges hadden officieel geen vaste plaats maar trokken mee rond met de militaire eenheden. De eerste loge die in Mechelen werd opgericht was “La Constante Fidélité Malines” in 1771 en bevestigd in 1772.

Is vrijmetselarij alleen voor de zeer rijken?

Daar kunnen we kort over zijn: NEEN. Natuurlijk kost een lidmaatschap van een vereniging geld, maar er is zeker geen vermogens- of inkomenstoets om lid te kunnen worden. De kosten voor lidmaatschap zijn ongeveer EUR 250 per jaar, of ongeveer 11 euro per maand. Afhankelijk van de activiteiten kan er natuurlijk een bijkomend bedrag worden gevraagd voor eten/drank en/of andere kosten die specifiek bij die gelegenheid horen.

Kunnen alleen mannen vrijmetselaar worden?

Vrijmetselarij bestaat in verschillende vormen:

  • Loges alleen voor mannen
  • Loges alleen voor vrouwen
  • Loges voor mannen en vrouwen

Iedereen (vanaf de leeftijd van 21 jaar) kan dus ergens lid worden. En daarna is het afhankelijk van de eigen voorkeur. In Mechelen bestaan de verschillende vormen naast elkaar en werken wij samen in, bijvoorbeeld, het gebruik van ons gebouw. De loge La Constante Fidélité is alleen toegankelijk voor mannen.

Moet een vrijmetselaar een eed afleggen?

In de middeleeuwse bouwcorporaties werden eden afgelegd om het ambacht te beschermen. In de vrijmetselarij niet. Wel wordt aan de kandidaat gevraagd om een gelofte af te leggen. Hierin belooft de kandidaat, naar vermogen, zich te gedragen als een vrijmetselaar. En zich te houden en de reglementen van de organisatie.

Moet een kandidaat zijn godsdienst afzweren?

Nee, zeer zeker niet. Vrijmetselarij vervangt het geloof niet. Vrijmetselarij stimuleert om zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Het geloof van een persoon is zijn eigen domein. Bij de reguliere vrijmetselarij wordt wel gevraagd om het bestaan van een Opperwezen te erkennen. In de vrijmetselarij krijgt deze, naar analogie van de bouwsymboliek, de naam Opperbouwmeester van het Heelal. De invulling hiervan is aan de kandidaat.

Wordt de bijbel altijd gebruikt ?

De bijbel wordt, als bijbel op zich, niet gebruikt. Tijdens de rituele zittingen vervult de bijbel de functie van het Boek der Heilige wet. Het moreel kompas voor het handelen van een ieder. In deze regio wordt vaak de bijbel, met een historisch Christelijke achtergrond, gebruikt als Boek der Heilige wet. Maar als een kandidaat met een andere religieuze achtergrond de voorkeur heeft voor een ander boek -bijvoorbeeld de Torah, Veda’s, Koran- dan kan dit ook gebuikt worden.

 

Wordt er gediscussieerd over godsdienst of politiek?

In een reguliere loge zullen nooit twistgesprekken plaatsvinden over politiek of over godsdienst. Nooit zal de een de ander proberen te overtuigen van zijn gelijk. Tijdens onze rituele zittingen zal het nooit over deze onderwerpen gaan. Tijdens andere zittingen kunnen, zeker als het gaat over linken naar recente activiteiten, zaken genoemd worden. Informatief kan er informatie worden uitgewisseld. Maar er zal nooit gemeenschappelijk standpunt worden ingenomen. Een vrijmetselaar zoekt immers zijn eigen waarheid.

Heeft u nog meer vragen?

Als u na het lezen van deze vragen en antwoorden nog meer vragen heeft verwijzen we u graag naar onze informatieavond of kunt u contact opnemen met het formulier op deze website.