Wat is vrijmetselarij ?

Zijn er verschillende “soorten” vrijmetselarij ?

Wat is de reguliere vrijmetselarij ?

En hoe zit dit in Mechelen ?

Wat zij al die rare termen die worden gebruikt?

Op deze vragen en nog enkele andere proberen we op deze website een antwoord te geven. Als na het lezen van de informatie hier nog vragen overblijven, is er altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de secretaris.

Op 13 maart 2020 zullen wij onze jaarlijkse informatieavond organiseren. Alle geïnteresseerden (mannen en vrouwen) zijn hier welkom. De avond is gratis.