La Constante Fidelite

 is in 1982 (her)opgericht. De leden van deze werkplaats zijn van zeer verschillende afkomst.

Dit betekent verschillende :

  • nationaliteiten
  • geloofsovertuigingen
  • opvattingen allerhande…

Zo is er in deze loge een groep mensen ontstaan die open voor elkaars mening, en met respect voor anderen zowel serieus bezig kunnen zijn als enorm veel plezier kunnen maken.

Deze loge komt in regel tweemaal per maand samen op een vrijdagavond.

Daarnaast zijn er nog enkele malen per jaar activiteiten waarop de partners van de leden worden uitgenodigd. Dit om te laten zien dat, hoewel de zittingen alleen voor de leden zijn, de partner niet vergeten wordt.