Het is niet eenvoudig om een alles omvattende omschrijving van de vrijmetselarij te geven.

Voor velen is het een methode in de zoektocht naar zingeving, in de zoektocht naar zichzelf. “Ken uzelve” is een veel gehoorde slogan binnen de Broederschap. Het zelf beleven en ervaren van ritualen, leren uit symbolen en allegorieën met gelijk gestemden staat centraal. Vele vrijmetselaren willen alzo een beter mens worden !

Vrijmetselarij is bedoeld voor mensen die open staan voor symboliek en meningen van anderen zonder daarbij te streven naar ‘het grote eigen gelijk’.

Het is een eeuwenoude broederschap, die overal ter wereld vertakkingen heeft, zonder dat deze internationaal gereguleerd wordt. Omdat er zoveel facetten zijn verwijs ik hier dan ook naar sites van anderen waar vrijmetselarij uitgebreider omschreven staat :