Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de 2de Opz\.  Ik zit in het Z\ om de Zon in de Meridiaan te aanschouwen.  Ik symboliseer de Schoonheid.  Het is mijn plicht om samen met Br\1ste Opz\ de V\M\ te helpen de Loge te openen en te sluiten, de arbeiders van de arbeid naar de ontspanning en terug naar de arbeid te leiden opdat de V\M\ er eer en glorie van hale.  Ik sta in voor de orde op de Noorderkolom en het onderricht aan de LLL\.

Mijn juweel is het schietlood, het wijst naar de opgang uit de chaos, de verdeeldheid, de duisternis, naar het Licht van de eeuwige Waarheid.

Symbool

Plaats in de Tempel

In midden van de het Zuiderkolom. Probeer altijd de stalle in de richting van de klok te betreden en te verlaten (Verlaten langs de Noord-zijde, zitten langs de Zuid-zijde).

Taken

Algemeen

Aanwezig zijn !! De Functie van 2de opziener is de eerste die kan leiden tot een eventueel voorzitterschap. Leren hoe de voorzitter zijn taken doet hoort dan ook zeker bij deze functie !

Daarnaast de AM bijstaan waar nodig. Het is immers de AM die samen met de Opzieners de werkzaamheden leidt.

Daarnaast zorg voor opvolging in de instructie van de LLL. Dit houdt niet in dat de 2de Opz alle instructies moet voorzien, maar wel dat hij een overzicht behoudt in wat er is aangebracht. Richting het einde van het jaar van de L is het de taak van de 2de Opz om (samen met anderen) te bepalen of een L bevorderd kan worden tot gezel. Hij zal de L stimuleren om zijn verzoek (ondertekend door de 1ste Opz en een andere meester) in de vragenbeurs te doen.

Als hiertoe besloten is, geeft de 2de opziener de L de opdracht om zijn LLL werk te schrijven. En hij geeft een opdracht als richtlijn voor de L.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • De Elementen in de Loge vs Praktijk ?
 • Van Donker naar Licht dit jaar?
 • Reflecties uit het Rituaal op de praktijk?
 • ….

Bij deze werkstukken moet het duidelijk zijn de Leerling bezig is met de symboliek, en hopelijk duidelijk worden dat hij daar iets mee gedaan heeft. Voor iedere leerling zal dat iets anders zijn. Natuurlijk mag je iedere gewezen of ervaren meester om advies vragen.

Instructies

De 2de opziener coördineert de instructies voor de LLL Maak hierbij gebruik van de Gewezenen van de loge. Zij hebben de kennis, en de meesten zijn bereid om extra instructies te geven. Maar meestal zullen zij niet zelf het initiatief nemen om uitleg te geven aan de leerlingen. De opziener heeft de taak anderen te vragen om instructie te geven.

Binnen de loge, en bij uitbreiding binnen de Obediëntie zijn er veel documenten te vinden. Een eerste instructie kan zijn het documentje:
– Na de inwijding

Of de boeken:
– De Leerling van Ritus en Tempelbouw
– De Leerling van Marinus Kloet .

Het bouwstuk:
De Kubieke steen, de plaats van de Leerling Bouwstuk van Wijlen Br  Frans Deroover

Aanvullend op de bovenstaande instructies kan de instructie van de L gaan over:

Algemene praktische zaken waaronder:

 • Aanspreektitels
 • Op de juiste manier in Orde staan
 • Plaats en attributen in de Tempel
 • Wat wordt er van een Leerling verwacht
  • Denk hierbij aan het openen en sluiten van het tableau
  • Mee helpen met opbouwen en opruimen
  • Bar
  • Afwassen
  • Aanwezig zijn
 • ….

 

Rituelen

Aandachtspunten Meesterverheffing

Nuttige artikelen:

Toth 2004 3 Instructie of inspiratie – Het dilemma van de 2de opziener