Hierbij in telegramstijl mijn bijdrage:

Broederband coronaproof? Hier kan je coronaproof vervangen door evenementen van het verleden: oorlog? Afstand? Omgeving? Irregulariteit

-De corona is niet “de” bedreiging voor de broederband, het is de houding en de ingesteldheid van de broeders zelf
-broederschap heeft een universeel karakter, belangrijke eigenschap van de VM
-wij vrijmetselaars zijn met alle vm verbonden ongeacht stand, ras, religie; deze spelen helemaal geen rol
-de vrijmetselarij en zeker iedere vrijmetselaar die zich op zichzelf terugplooit, is onverzoenbaar met waar we voor staan
-Paus Franciscus zegt in zijn encycliek ” Fratelli Si”: het radicale individualisme is eigenlijk het moeilijkst te overwinnen virus
-de BB die we horen en zien via eender welke communicatiemiddel, en ook al is er geen fysische aanraking maar één van de geest en ziel, is belangrijk en geeft die extra dimensie aan onze VM
Het gemis van BB die niet van zich laten horen via eender welk kanaal, medium?… stemt mij triestig; broederschap werkt in 2 richtingen: geven is primordiaal, maar ook ontvangen om het te blijven volhouden
– Crabbe zei ooit: we maken onszelf wijs dat we geen tijd hebben voor alle zaken en handelingen die echt impact hebben doordat we het “druk” hebben, maar we vergeten en niet erkennen dat we druk zijn doordat we vermijd- en uitstelgedrag vertonen; dit is wat ik ervaar bij een aantal broeders. Het technologisch argument is er geen gezien we via andere wegen kunnen contact houden

Zoals br Paul en Jeroen kort en krachtig zeiden, de echte br zullen als het zaad op goede grond veel vruchten voortbrengen en het kaf zal verder van het koren gescheiden worden