Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de Secretaris.  Ik zit links van de V\M\ aan het hoofd van de Zuiderkolom, in het teken van de Maan.  Ik vertegenwoordig het geheugen van de Loge.  Ik registreer de beslissingen van de Middenkamer en voer ze ook uit.  Ik maak eveneens de schetsen van alle zittingen, opdat de volgende generaties er nut en voordeel zouden kunnen uit halen.

Mijn juweel zijn twee gekruiste veren, het wijst op mijn plicht al datgene in schrift vast te leggen, wat de geest van de Loge uitstraalt en eventueel datgene wat tegen die geest zou indruisen.

Symbool

 Plaats in de Tempel

De eerste stoel in het zuiden.

Taken

Voor de secretaris bestaat het Vademecum van de secretaris. Deze is tegenwoordig online te raadplegen op de leden website van de RGLB achter deze link.

Algemeen

 

Praktijk

Rituelen

Let op: Bij enkele ritualen heeft de secretaris ook tekst. Bijvoorbeeld bij de meesterverheffing.

Niet op iedere zitting wordt de schets voorgelezen. De uitzondering is: de viering van de winter Sint Jan.

Documenten die altijd aanwezig moeten zijn;

  • Overzicht van de verontschuldigingen
  • Schets van de vorige keer (muv de Winter Sint Jan)
  • Overzicht van de bezoekers