Tekst uit de rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de Redenaar.  Ik zit rechts van de V\M\ aan het hoofd van de Noorderkolom, in het teken van de Zon.  Ik vertegenwoordig het geweten van de Loge.  Mijn plicht is het de wet te kennen, d.w.z. de traditie, gebruiken en gewoonten van de Orde, de Constitutie, en het Algemeen Reglement van R\G\L\B\ en de bijzondere verordeningen van onze werkplaats.  Telkens dat nodig is moet ik er de BBB\ aan herinneren, zelfs eisen dat ze nageleefd worden.  Ik trek de besluiten waarover zal gestemd worden.

Mijn juweel is een open boek.  Het stelt het boek der Heilige Wet voor, principe en oorsprong van de Traditie en alle particuliere wetten, die het universum beheersen

Symbool

Plaats in de tempel

De eerste stoel in het noorden.

Algemeen

De redenaar is het geheugen van de loge. Praktisch betekend dit dat hij na een uitwisseling van meningen tijdens een zitting een samenvatting kan geven dat een evenwichtige weergave zou moeten zijn van het besprokene. Dit zal het besluit vormen waarover in een MK zitinng gestemd gaat worden.

Daarnaast geeft hij aan het einde van iedere rituele zitting een beschouwing mee met betrekking tot het zojuist uitgevoerde ritueel en mogelijk met betrekking tot de kandidaat.

Bij de Rituele Ondervraging zal de Redenaar namens de broeders de vragen stellen aan de kandidaat. Hierbij hoeft hij zich niet te houden aan de eerder opgestelde vragen, maar mag, als hij dat nodig acht, aanvullende vragen stellen om verder door te vragen.

Tijdens de rituelen zal hij meestal de functie vervullen van spreekbuis namens de AM.

Tijdens enkele ritualen heeft de Redenaar veel tekst.