Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de Penningmeester van de Loge.  Ik zit rechts van Br\Red\.  Ik beheer de metalen der Loge en ben daardoor de materiele tegenpool van de V\M\.  Door het feit dat alleen wij beiden het voorwerp uitmaken van een stemming, bewijst dat de eeuwigheid in zich het tijdelijke en het ruimtelijke insluit, dat de geest eveneens de materie omvat.

Symbool

Plaats in de Tempel

De eerste stoel naast de redeneaar.

Taken

Algemeen

Beheer van de Financiën.

Praktijk

Rituelen

Bijstand aan andere broeders

Samen met de Aalmoezenier adviseert hij de AM of een broeder financiële bijstand kan ontvangen. Het is aan de deze 3 broeders om te bepalen of dit nodig en verstandig is. Vaak wordt hierbij rekening gehouden met:

  • De grootte van het bedrag
  • De termijn van terugbetalen
  • De gevolgen voor de broeder als dit niet wordt verstrekt
  • De regelmaat van aanwezigheid op de zittingen
  • De graad van activiteit van de betrokken broeder

Het is aan de VM om te beslissen of de andere broeders op de hoogte worden gebracht van de beslissing of dat dit Sub Rosa blijft.