Voor het seminarie moest ik afgelopen zondag (23/09/2018) aan een deel van het rituaal denken wanneer ik in de kerk zat. Namelijk juist vóór het voorlezen uit het evangelie worden 3 kruisjes gemaakt: op het voorhoofd, de lippen en het hart.

Het was op dat ogenblik dat ik aan het onderwerp van ons seminarie moest denken:

  • Op het voorhoofd is voor mij wijsheid: We denken over het evangelie na met onze rede; vandaar ook dat de Redenaar bij ons het “geweten” is van de loge; hij kijkt na dat we steeds het “rechte” pad bewandelen.
  • Op de lippen is de Kracht: We hebben het woord gekregen om onze boodschap, onze mening te brengen; de kracht van het Woord is enorm. Kijk in de geschiedenis: profeten, Jezus, Mohamed, Gandhi,….
  • Het derde kruisje op het hart is Schoonheid: Het hart symboliseert de Liefde; deze Liefde vinden we in het Evangelie en is ook het ultieme van de VM.

 

Vandaar de parallel tussen onze W/K/S en de boodschap van het Evangelie: Laat ons als VM en christen over de Boodschap nadenken (Wijsheid), ze met Kracht belijden en opnemen in ons hart om Schoonheid te bereiken, in onszelf en bij anderen.