A :.M :. En gij allen mijne BBR:.

 

Zoals we allen ooit hebben geleerd is binnen de Vrijmetselarij alles symbolisch en stellig overtuigd zou ik zeggen, gelukkig maar !!!

Wijsheid – Kracht – Schoonheid

 

Zijn het etiket of visitekaartje van de vrijmetselaar…

Voor mij mochten ze er gerust Broederschap aan toegevoegd hebben, maar dan was het geen trits meer…

 

Onze initiatieke weg is in feite ons dagelijks leven, die ons met veel inzet en werk, ergens een richting aanwijst naar de Wijsheid of een heel miniem sprankeltje ervan…

 

Wijsheid, kracht en schoonheid hebben altijd in de loges weerklonken. Aanvankelijk was deze trits gekoppeld aan de drie kolommen. In 1865 is zij verhuisd naar de drie kaarsen, zijnde onze kleine lichten rond het tableau zoals wij die nu noemen. De loge is gegrondvest op wijsheid, kracht en schoonheid.

KRACHT… 

 

De Kracht die onze Br:. 1de ,Opz:. Voor zijn rekening neemt is ontegensprekelijk te verklaren door het feit dat een Br:. Gz:. Hard, zeer hard moet werken en dit in de brede zin van het woord. Dit teneinde verder aan zijn ruwe steen te kappen om deze conform te krijgen naar de vereisten en de grote verwachtingen van zijn graad.

 

Van stille vennoot toen hij LL:. was, wordt van hem verwacht dat hij nu werkelijk zijn loon verdient!!!

 

 Gezel zijn is niet altijd een sinecure

Als hij ooit , ik zeg wel OOIT het Meesterschap wil bereiken en alles wat ermee gepaard gaat, moet hij ook wel eens op zijn tanden kunnen bijten !

 

Daarom is Kracht volgens mij de enige juiste benaming die hem toekomt !

 

Onze twee mooie termen (Schoonheid en Kracht ) maken het mogelijk onze weg, onze zoektocht verder te zetten. Dit met als uniek doel, Ooit een miniem sprankeltje Wijsheid te Ontdekken, gesymboliseerd in de Persoon van onze V:.M:. onder de vorm van WIJSHEID !!!

 

 

Ik moet toegeven, tijdens mijn vroegere bezoeken in een ander Maç:. leven, dat er bij meerdere obediënties van niet réguliere Werkplaatsen er dikwijls andere interpretaties in de ritussen gaande waren en nog steeds zijn i.v.m. Wijsheid, Kracht en Schoonheid.

In sommige werkplaatsen is het de V:.M:. bij het openen van de werkzaamheden, hij die als eerste bij de drie kleine lichten in  het O:. van het tableau zijn licht ontsteekt.

 

In meerdere werkplaatsen van de niet reguliere Loges komt hij dikwijls als laatste aan het woord, zijnde al dan niet met de Term  Schoonheid of Wijsheid.

 

Zoals ik reeds in het begin van mijn betoog vertelde is het aspect “Symbool onze zuurstof, om verder te werken aan onze ruwe steen en deze trilogie in onze geest te kunnen bijschaven.

 

Wij Maçons hanteren  Wijsheid – Kracht – Schoonheid 

 

Maar waarom doen wij dat ???

Mijn inziens in feite heel simpel :                                            Deze woorden synthetiseren onze Maç:. moraal en terzelfdertijd typeren ze onze spécifieke en initiatieke  genootschap.

 

Deze drie begrippen gaan terug tot de 18 e Eeuw toen ze zo populair waren in de Franse Militaire Loges.

 

Zij verwijzen ons ergens naar de Triniteit  van de loge en de mens, zijnde bv;

 

  • Bijbel, passer en winkelhaak
  • Zon , Maan en Meester
  • Verstand, Lichaam en Geest
  • Weten ,Ervaren en Zijn
  • Vader, Zoon en Heilige Geest
  • En nog talrijke andere definities…

 

Onze Triniteit krijgen wel elk een deugd toebedeeld. 

 

Zouden deze ergens eveneens een aanwijzing kunnen zijn voor onze Driehoek, of de drie vensters of poorten van Salomons Tempel of is het BOAZ (schoonheid)  en JAKIN(Kracht) en/of de overkoepeling van beiden naar de Wijsheid?????

 

Onze weg, of onze zoektocht naar de Wijsheid, is noch religie, noch filosofie noch psychologie, maar toch leunt ze er telkens ergens dicht bij aan.

 

 

De weg naar de Wijsheid of naar het Licht, is de Kunst om zichzelf beter te leren kennen. Zij is de Kunst om te Leven

 

Mijn inziens kunnen wij deze Wijsheid slechts bereiken door Hard samen te werken met AL onze BBr:. in een open en serene sfeer… en dit steeds met een open geest…

 

Ooit las ik ergens in een Frans  Maç:. boek het volgende ;

“ SCHOONHEID IS” :

 

 

Met Wijsheid en Kracht Zwijgen in de eerste graad

Met Wijsheid en Kracht Luisteren in de tweede graad

Met Wijsheid en Kracht creëren en overwegen in de derde graad.

 

Nu zou ik zeer graag met jullie een stukje poëzie delen van een goede Br:. die naar het Eeuw:. O:. vertrokken is.

 

AAN DE VOET VAN DE TEMPEL

Overal rijzen er zuilen rond mijn kleine ik.

Die zuilen worden tempels rond mijn pover ik.

Die tempels vangen licht en werpen schaduw op mijn angstig ik.

Verbijsterd staar ik om me heen.

Wijsheid, Kracht en Schoonheid !!!

Reuzen die ik wil benaderen doch niet bereiken kan.

Ik, kleine man, die niet alles lezen kan, niet alles vatten noch bewonderen kan …

 

Overtuigd dat onze schoonheid, onze Kracht en Wijsheid de stevigheid van onze Broederketen maken , maar steeds, met  grote eerbied voor onze zwakste schakel…

 

LAAT ONS ALLEN PROBEREN SAMEN TE WERKEN MET DE CONSTANTE OVERTUIGING VAN

 

VRIJHEID , GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP

 

MET ANDERE WOORDEN 

 

MET WIJSHEID,MET KRACHT, EN MET SCHOONHEID

 

 

A:.M:. 

Ik heb gezegd