Het Woord.

 

Vanaf het  momentdat ik mocht deelnemen aan de Tempel zittingen, in onze loge, werd mij er op gedrukt dat ik mocht deelnemen maar vooral moest luisteren en kijken.

Het woord mag ik, als LL, nog niet vragen.   Ik luister dus heel goed naar het woord van de Achtbare Meester de broeders 1e opz, de 2e opz, de bb redenaar,  enz….

Maar wat is nu het woord?

 

Het woord is als een open boek lezen.  Alle dingen zijn uit het woord voortgekomen.  Ze werden en worden nog altijd opgeschreven.
Door het woord is alles ontstaan.

Het woord kan ook heel veel onrecht aandoen, ja zelfs iemand verslaan.
Het kan ook heel veel goed voor je doen, denk maar aan:”een goed woordje voor iemand doen”.

Het woord kan enorme kracht hebben op je leven, het kan enorme gevolgen hebben op je denken, gezondheid, relaties, of zo veel meer…

Het woord onderricht ook, het leert ons nieuwe dingen, het geeft warmte in je hart, het kan moed geven, genezend werken.   Het woord kan je iemand beter leren kennen.

Veel hangt af van wie het woord gebruikt en hoe.  Wanneer is het woord belangrijk, waar is het belangrijk en wanneer is het overbodig?

Zijn er vervangmiddelen?  Ja, die zijn er.  Denken we maar aan het geschreven woord, aan het mystieke woord, aan gebaren, aan symbolen.
Zoals met de dove persoon? Deze mensen gebruiken hun eigen taal, hun eigen woorden.

De hedendaagse woorden zijn dikwijls onpersoonlijk geworden, door bijvoorbeeld: GSM, berichtjes, SMS, PC, sms alles moet sneller gaan… zonder al te veel woorden…

Denken we ook aan de huidige Corona situatie.  Een troostend woordje, hoe dan ook doorgegeven, kan zeer veel warmte geven, een gedicht, een vers, of een mooie tekst met inhoud – is dikwijls meer dan woorden kunnen zeggen.

Als ik dit alles weerspiegel aan de Vrijmetselarij dan ben ik blij dat ik kan kijken en luisteren naar de wijze woorden van mijn broeders, buiten en in de Tempel.

Het woord kan je ook doen geloven in iets, je een houvast geven, liefde geven, hoop, wijsheid, kracht en schoonheid.

A:.M:. en u allen, mijn BB:.

 

Ik heb gezegd

Roger