Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de Keurmeester van de Loge.  Ik zit naast Br\ Penningm\.  Mijn plicht bestaat er in de maçonieke hoedanigheid van de bezoekende BBB\ na te gaan en vooral mij er van te vergewissen dat ze behoren tot een Loge aangesloten bij de R\G\L\B\, of een door haar als regelmatig erkende obedientie.  Het is eveneens mijn taak de kandidaten tot inwijding of tot loonsverhoging degelijk voor te bereiden, opdat ze de zin van de plechtigheid ten volle zouden begrijpen en er nut uithalen.
Mijn juweel zijn twee gekruiste zwaarden.

Symbool

Plaats in de Tempel

In het Vlaamse AASR rituaal, in het Noorden, naast de Penningmeester.

Taken

Algemeen

Toezien dat enkel vrijmetselaren deelnemen aan de zittingen en de voorbereidingen op de avond van de kandidaten. Een opvolging bij de opzieners of de instructies zijn gebeurd behoort hier ook bij.

Rituelen

Als de broeders gevraagd worden om in een teken te staan staat de Keurmeester  met het zwaard voor zich. Dit zowel bij het Orde teken als bij het Teken van Trouw. Hij houdt hierbij het zwaard in de rechterhand, met het gevest voor zijn borst en de punt van de kling omhoog voor zijn gezicht.

 

Mogelijk kan dit youtube filmpje helpen hoe je het zwaard op een mooie manier kan gebruiken.

Bouwstuk De keurmeester – Karel B 2012