Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de Kapelmeester van de Loge.  Ik zorg voor de muzikale omlijsting van de rituele arbeid en ceremoniën.

Mijn juweel is de harp.  Het herinnert ons dat de muziek de artistieke uitdrukking is van de harmonie der sferen

Symbool

 

Plaats in de Tempel

Waar de muziek installatie staat….

Taken

Algemeen

Verzorgen van passende muziek EN van de verlichting tijdens de rituelen. Muziek verzorgt de sfeer van de het Rituaal. Hierbij moet benadrukt worden dat muziek meer opvalt als er niet altijd een klankgordijn aanwezig is. Op verschillende momenten in het rituaal is het meer aangewezen om de geen muziek te spelen en de stilte als element zijn werk te laten doen. De verlichting versterkt de situatie en het gesproken woord.

Muziek

Passende muziek kan worden omschreven als alle muziek die voor zo veel mogelijk broeders een  meerwaarde kan zijn in het beleven van het Rituaal. Meestal zal voor klassieke muziek (of klassiek klinkende muziek) worden gekozen, maar dit is zeker geen verplichting.

Voorbeelden voor muziek (zoals gebruikt door Br:. Tony) is te vinden achter deze link:
<<Link nog toevoegen>>

 

Verlichting

Controleer vooraf het licht.

Hoewel verschillende ritualen vernoemen dat de lichten uit moeten zijn bij de sluiting, is het goed om een onderscheid te maken de ritualen die volledig in het duister worden geopend en gesloten en de overige ritualen.

Lichten bij aanvang Lichten bij verlaten tempel
Rituaal Opening Sluiting
Opening werkjaar Duister Half
Winter Sint Jan Half Volledig verlicht
Zomer Sint Jan Half Duister
Herfst equinox Half Half
Lente equinox Half Half
Inwijding Half Half
Bevordering Half Half
Verheffing Half Half
Jubileum Half Half

Tijdens de opening:
Op verschillende momenten goed opletten:

AM schikt de 3 grote lichten op het Altaar, en tijdens het het spreken van de zin: “Moge het ware licht met volle kracht in deze … loge schijnen”. De spot op het altaar aanzetten.

Tijdens het ontsteken van de 3 kleine lichten: iedere keer het licht een beetje feller:
Wijsheid
Kracht
Schoonheid

 

Toth special Muziek en vrijmetselarij