Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de 1ste Diak\.  Ik zit achter of rechts van de V\M\, mijn plicht is de bevelen van de V\M\ over te brengen aan de Br\ 1ste Opz\ en aan alle Off\ Dign\ en er over te waken dat ze prompt worden uitgevoerd.  De staf die ik draag in mijn rechterhand is het teken van mijn waardigheid.

Mijn juweel is een duif met opengespreide vleugels, het wijst op mijn rol van boodschapper van peis en vree.

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de 2de Diak\.  Ik zit rechts van Br\ 1ste Opz\, mijn plicht is de bevelen van Br\ 1ste Opz\ over te brengen aan Br\ 2de Opz\ en er over te waken dat de BBB\ op de kol\ zich houden zoals het hoort.  De staf die ik draag in mijn rechterhand is het teken van mijn waardigheid.

Mijn juweel is eveneens een duif met opengespreide vleugels, het wijst op mijn rol van boodschapper van peis en vree.

Symbool

 

Plaats in de Tempel

1ste Diaken: Rechts naast de A:.M:.

2de Diaken: Rechts naast de 1ste Opz:.

Taken

Algemeen

In dit bouwstuk staat al het een en ander over deze functie

Rituelen

Algemeen

Als de AM aan de broeders de opdracht geeft om in Orde of het Teken van Trouw te gaan staan, gaat de diaken met de staf recht staan, en maakt niet het teken zoals de andere broeders.

De Diakens horen de staf op een zelfde manier vast te houden; dit dient door beiden afgesproken te worden en goedgekeurd door de Ceremoniemeester. Een methode kan zijn:

  1. Zet de staf  naast je op de grond
  2. Elleboog in een hoek van 90°
  3. Hand 1 vuist afstand naar beneden
  4. Staf vastpakken
  5. Elleboog terug naar 90°

Aandachtspunten inwijding

Aandachtspunten Meesterverheffing