Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de Dekker van de Loge.  Ik houd de wacht bij de poort binnen de Tempel.  Ik houd diegenen op afstand die niet het recht hebben zich in het voorhof te bevinden.  Ik verleen op het gepaste moment toegang aan eventuele telaatkomers en waak er over dat ze behoorlijk gekleed zijn en op rituele wijze binnentreden.  Bij rituele eetmalen breng ik de laatste heildronk uit op alle BBB\-VrijM\.

Mijn juweel is het vlammend zwaard, het herinnert de Cherubs die de toegang tot de levensboom in het hof van Eden moest bewaken.

Symbool

 

Plaats in de Tempel

Altijd bij de tempelpoort. Bij voorkeur staand. Het is immers zijn taak de toegangspoort te bewaken.

Taken

Algemeen

Bewaken van de tempelpoort. In sommige loges is er zowel een binnendekker en een buitendekker. Hoewel enkele ritualen spreken over een buitendekker, is er al jaren geen meer geïnstalleerd. De dekker doet de laatste controle voor het binnenlaten van laat komers en bij de kandidaten.

De Dekker zal altijd salueren met zijn  vlammend zwaard als de Achtbare Meester zal vragen om in Orde te staan of het teken van Trouw aan te nemen. Hij houdt hierbij het zwaard in de rechterhand, met het gevest voor zijn borst en de punt van de kling omhoog voor zijn gezicht.

Mogelijk kan dit youtube filmpje helpen hoe je het zwaard op een mooie manier kan gebruiken.

De positie van Dekker moet  altijd bezet zijn. De tempelpoort moet immers altijd bewaakt worden. Dit impliceert ook dat de Dekker niet deelneemt aan de Broederketen.

Rituelen

Aandachtspunten Meesterverheffing

 

linken en aanvullende artikelen

De Dekker en het mysterie van de Tyler

1981,_III_[Mr] De Dekker een terrein verkenning