Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de V∴M∴ en in een LLL∴L∴ word ik aangesproken als A∴M∴.  Ik houd de eerste moker waarmee ik de werkzaamheden leid.  Ik ben in het bezit van de sleutel van de Tempel, opgericht ter ere van de O∴B∴M∴V∴H∴H∴ en toegewijd aan de Broederschap van alle mensen.  Ik bezit eveneens het zwaard dat moet dienen om profanen in te wijden tot LL∴, Vlijtige LL∴ te bevorderen tot G∴ en Vlijtige GGG∴ te verheffen tot M∴-Vrijmetselaar.
Het juweel dat ik draag is de winkelhaak, het betekent voor mij de plicht er over te waken dat de landmerken, wetten en statuten stipt worden nageleefd.  Daarom ben ik ook de bewaker en de behoeder van het maçonnieke Licht en is het mijn plicht het te doen stralen in de duisternis.

Symbool

Plaats in de Tempel

Op de troon van Salomon. In het Oosten. Enkel bij hoge uitzondering zal de VM uit zijn stoel komen en naar de vloer komen. Het altaar voor hem is een verlengstuk van de stalle van de VM. Hij is de enige die tussen de 3 grote lichten en de stalle van de VM kan staan. Bijvoorbeeld bij het afnemen van een gelofte.

Taken

Algemeen

De AM is het hoogste gezag in de loge. Vanuit ritueel oogpunt heeft iedereen zonder meer te luisteren naar de AM. Dit betekent dat de AM met respect met de hem gegeven mogelijkheden voorzichtig moet omgaan.  Ook is het zijn taak om de goede verstandhouding tussen de broeders te bewaken. In het geval van mogelijke  problemen te informeren, broeders bij te staan en zorgen dat de plooien glad worden gestreken nog voordat er echt onvrede in de loge ontstaat.

Praktijk

Bij de taken van de AM hoort het algemeen opvolgen van allerlei verantwoordelijkheden van de andere officieren, afspraken omtrent de zittingen, en diverse ad hoc zaken die ineens besloten kunnen worden.

In de praktijk heeft de Midden Kamer het laatste woord. Grotere punten kunnen beter daar besloten worden, meestal pas nadat informeel verschillende broeders,  geraadpleegd is.  In eerste instantie vaak de Gewezen Achtbare Meester als eerste, hij heeft vaak dezelfde soort problemen een jaar eerder gehad, en kan vaak al aangeven waar mogelijke pijnpunten bij andere broeders zullen zitten. Maar alle andere Gewezen VzM zijn ook beschikbaar.

Rituelen

Vooraf controleert de AM met de Ceremonie Meester of alle materialen op de juiste plaats aanwezig zijn. Denk hierbij aan de voorwerpen die nodig zijn voor de rondgangen. Deze informatie staat in de inleiding van de ritualen zoals wij die gebruiken.

Let goed op wanneer de moker wel en niet nodig gaat zijn.

De AM komt pas als laatste naar binnen, en zal als eerste naar buiten gaan.

Aandachtspunten bij de inwijding

 • Is er een schootsvel, Draagjuweel en handschoenen voor de kandidaat?
 • Lucht, Water en vuur aanwezig?
 • Verandering van water aanwezig?
 • Heeft de Ceremonie meester een Adjunct aangewezen, of zaken met hem doorgenomen?
 • Zwaarden onder de stoelen aanwezig?
 • Documenten aanwezig voor de kandidaat? (Denk aan exemplaar van het rituaal, …. )

Aandachtspunten bij de bevordering

 • Gereedschappen voor de rondgangen aanwezig

 

Aandachtspunten bij de verheffing

 • Vooraf beslissen of we in ‘2’ ruimtes werken of 1: Bouwen we de tempel om naar de krochten ?
 • Meester schootsvel aanwezig ?
 • Cordon aanwezig ?

 

Aandachtspunten bij de opening van het werkjaar

 • Grote versie van Schietlood, waterpas en winkelhaak aanwezig?

 

Aandachtspunten bij de installatie (uitredend AM)

 • Bedank de officieren
 • Afspreken wie welke functie gaat doen voor de eigenlijke installatie
 • Wie verzameld de cordons van de officieren

Aandachtspunten bij de installatie (inkomend AM)

 • Zijn de uitgaande en nieuwe CM op de hoogte wie wanneer de broeders begeleidt?
 • Maak spiekbriefjes en leg deze op de juiste plaatsen

 

Aandachtspunten bij de Herfstequinox

 • Gaat de CM of de AM de vruchten uitdelen
 • Zijn de vruchten aanwezig?

Aandachtspunten bij de Lenteequinox

 • Gaat de CM of de AM de wijn uitdelen
 • Is er wijn?

Aandachtspunten bij de Winter Sint-Jan

 • Zijn de groene takken aanwezig
 • Mensen aangewezen om achteraf mee te helpen opruimen
 • Wat wil je doen aan het blank banket
 • Hoe ga je om bij de blanke zitting met de condities?
 • Heb je een klein presentje voor de partners ?

Aandachtspunten bij de Zomer Sint-Jan

 

 

Bijstand aan andere broeders

Samen met de Aalmoezenier en de Penningmeester bepaald de AM of een broeder financiële bijstand kan ontvangen. Het is aan de deze 3 broeders om te bepalen of dit nodig en verstandig is. Vaak wordt hierbij rekening gehouden met:

 • De grootte van het bedrag
 • De termijn van terugbetalen
 • De gevolgen voor de broeder als dit niet wordt verstrekt
 • De regelmaat van aanwezigheid op de zittingen
 • De graad van activiteit van de betrokken broeder

Het is aan de VM om te beslissen of de andere broeders op de hoogte worden gebracht van de beslissing of dat dit Sub Rosa blijft.

Contact met anderen

RGLB

2 maal per jaar zal de RGLB een Grootloge zitting organiseren. Vaak zal voorafgaand aan een Grootloge zitting een korte vergadering zijn die uitsluitend voor de AM’s van de loges zal zijn.

Samen met de andere afgevaardigden zal de AM de loge vertegenwoordigen. Het is verstandig om vooraf met de raad der wijzen en evt andere broeders een standpunt in te nemen.

Triangel

Jaarvergadering, thema vergaderingen