Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx .  Ik ben de Aalmoezenier.  Ik zit links van Br\ Secr\.  Ik bezoek de zieke en noodlijdende BBB\, de weduwen en de wezen.  Met de toestemming van de V\M\ bied ik materiele hulp, waar en wanneer dat nodig is.  Maar vooral verleen ik morele en geestelijke steun, telkens wanneer een Br\ of een lid van zijn gezin er om vraagt.

Mijn juweel is een beurs.  Ik put er diep in voor hen die behoefte hebben aan de materiele steun van de Loge.  Maar tevens houd ik de touwen strak gespannen om nutteloze uitgaven te voorkomen.

Symbool

 In onze werkplaats is het symbool een hand die een munt vasthoudt 

 

Plaats in de Tempel

De eerste stoel naast de Secretaris. In de Vlaamse AASR 1982 werkwijze is dit in het Zuiden. In de Franse AASR werkwijze is dit in het Noorden.

Taken

Algemeen

Bijstaan van de broeders in moeilijkere tijden. Denk hierbij aan de zieken, de weduwen, behoeftigen, …

Maar ook namens de werkplaats iets doen mbt huwelijken, geboortes, ….

Na afloop van de rituele zittingen zal de Aalmoezennier de Armenbeurs aanbieden aan alle aanwezigen voor een vrijwillige bijdrage.

Bijstand aan andere broeders

Samen met de Penningmeester adviseert hij de AM of een broeder financiële bijstand kan ontvangen. Het is aan de deze 3 broeders om te bepalen of dit nodig en verstandig is. Vaak wordt hierbij rekening gehouden met:

  • De grootte van het bedrag
  • De termijn van terugbetalen
  • De gevolgen voor de broeder als dit niet wordt verstrekt
  • De regelmaat van aanwezigheid op de zittingen
  • De graad van activiteit van de betrokken broeder

Het is aan de VM om te beslissen of de andere broeders op de hoogte worden gebracht van de beslissing of dat dit Sub Rosa blijft.

De aakmoezenier zal niet alleen beschikbaar zijn voor broeders met financiele noden, maar ook andere, zoals ziekte.