Hierbij een samenvatting zoals die door Br:. Tony als moderator is gemaakt:

 

Br Filip:

Wat is een woord? Een woord is een opeenvolging van tekens die een betekenis krijgen. Een verzameling klanken die je laat samenkomen om zo een woord te vormen. Geef mij de eerste letter, ik zal u de tweede geven. Het woord krijgt pas waarde als het volledig uitgesproken is. De klanken geproefd zijn. Elk woord roept een ander woord op.

Tijdens mijn inwijding werden de geheimen van de leerlingengraad medegedeeld. Naast teken en aanraking was er ook het woord. Het woord voor de leerling is Bo’az. Bo’az betekent in het Hebreeuws letterlijk: ‘in hem is kracht’. Voor mij betekent dit de kracht om te willen en kunnen veranderen.

Ik gaf mijn woord. Ik beloofde eeuwige trouw.

 

Br Roger W:

 • Luisteren en kijken
 • Alles is uit het W voorgekomen: goede en kwade
 • Het geeft Kracht in je leven
 • Het onderricht: wie gebruikt het W, hoe wordt het gebruikt, wat willen we ermee doen en zeggen
 • Verwijzing naar W/K/S

volledige tekst van Br:. Roger

Br Peter:

 • De eerste woorden waren gelinkt aan tekeningen
 • Bijbelse connotatie van het W
 • Wordt gebruikt om gevoelens uit te drukken: liefde, haat,…
 • Woorden kunnen verwoestend zijn, vrede brengen
 • De Kracht van het W
 • Gebruik uw woorden wijs; het onuitgesproken woord kan soms krachtiger en wijzer zijn dan iets te zeggen

Br Stefan

 

 • Johannesevangelie: in den beginne ……
 • Het W is wat God naar ons uitstraalt en maakt wie we zijn
 • De Logos is de bron van elk menselijk wezen; het is het Licht van God in ons

 

Br Wim

 

 • Er zijn talen die met tekens geschreven worden: het zijn tevens SYMBOLEN
 • Het vervangen van een woord door een symbool in het evangelie van st Jan, spreekt meer aan en geeft meer diepgang

 

Br Wieland

 

Het W en de rede daarachter is FUNDAMENTEEL aan de Mens

 

Br Dirk

– KENNIS: heeft maar zin als ze kan en wordt medegedeeld
– Beginsel van het W: zoals in de bijbeltekst
– Alles wat er bestaat is niet het fysische, de Materie, maar het psychische
– God is HET W is het Eeuwige W
– het heelal is slechts een voorstelling ervan
– God is een “containerbegrip” voor alles wat de Mens meer maakt van ander “materie”
– Het enige W woorop de VM gebaseerd is, is dan nog steeds verloren

Volledige tekst van Br:. Dirk

 

Br Peije

 

 • Een W is maar iets als we er een BETEKENIS aan geven
 • In verschillende Tradities krijgen dezelfde woorden een verschillende betekenis
 • Numerologie van bvb BOAZ is 8= overgang van CHAOS naar NIEUW LEVEN
 • Dit is het W van de LL en onderscheidt hem van de profaanen van de andere graden
 • Het W gebruiken om te verbinden
 • Het W is maar nuttig als we er iets mee doen

 

Br Guide:

 

 • Woorden, tekens en aanrakingen om een boodschap mee te geven
 • Evolutie van een boreling: van gebrabbel, naar babbel, woorden, dus eindelijk betekenis
 • KRACHT van het W: goed en kwaad; zie bvb in de juridische taal
 • Daden zijn steeds sprekender als woorden
 • Als we kijken naar de toverkunst: de daad en het woord: Abracadabra: betekent: Vader/Zoon/Geest; dus er wordt gecreëerd, al is het een illusie
 • Descartes zegt het andersom: je pense, donc je suis

 

Br Paul:

 

 • Betekenis van het W= de STILTE is soms veelzeggend
 • Verwijst naar het W in de evangelische tekst
 • We hebben een H Woord, een Paswoord: toegang tot de Tempel: wie is de Tempel ?
 • Man van zijn W = VERTROUWEN

 

Br Rosj:

 

 • De essentie: W van het evangelie
 • Tach: de egyptische god gaf het LEVEN door het W; hij is de patroon van de architecten en de handenarbeiders: quid de VM; hij schept het bestaande materiële
 • Het VERLOREN W; in de mystiek is het de SLEUTEL van de SCHEPPING
 • Het NIETS is het beginsel

 

 

SAMENVATTEND

 

HET W IS WIJSHEID/KRACHT EN SCHOONHEID

HET W IS DUS LIEFDE