Tekst uit Rituele instructie

Mijn naam is  xxxxx  .  Ik ben de de 1ste Opz\.  Ik zit in het W\ omdat de zon ondergaat in het W\.  Ik symboliseer de Kracht.  Het is mijn plicht de V\M\ te helpen de Loge te openen en ze op zijn bevel te sluiten, de arbeiders hun loon te geven en ze vergenoegd en voldaan naar huis te zenden.  Ik sta eveneens in voor de orde op de Zuider-kolom en het onderricht aan de GGG\.
Mijn juweel is de waterpas, dat duidt op de wezensgelijkheid van alle mensen en van de Vrijmetselaren in het bijzonder, wezensgelijkheid die het fundament is voor de harmonische bouw van de Tempel.

Symbool

Plaats in de Tempel

In het westen. De 1ste opziener zit recht tegenover de AM. Probeer altijd de stalle in de richting van de klok te betreden en te verlaten (Verlaten langs de Noord-zijde, zitten langs de Zuid-zijde).

Taken

Algemeen

Aanwezig zijn !! De Functie van 1ste opziener is vaak de opmaat voor een eventueel voorzitterschap. Leren hoe de voorzitter zijn taken doet hoort dan ook zeker bij deze functie !

Daarnaast de AM bijstaan waar nodig. Het is immers de AM die samen met de Opzieners de werkzaamheden leidt.

Daarnaast zorg voor opvolging in de instructie van de GGG. Dit houdt niet in dat de 1ste Opz alle instructies moet voorzien, maar wel dat hij een overzicht behoudt in wat er is aangebracht. Richting het einde van het jaar van de G is het de taak van de 1ste Opz om (samen met anderen) te bepalen of een G verheven kan worden tot M. Hij zal de G stimuleren om zijn verzoek (ondertekend door de 1ste Opz en een andere meester) in de vragenbeurs te doen.

Als hiertoe besloten is, geeft de 1ste opziener de L de opdracht om zijn GGG werk te schrijven. En hij geeft een opdracht als richtlijn voor de Gezel, vergelijkbaar met de opdracht voor de Vlijt LLL.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • De Vlammende ster als Gezel ?
  • De verhouding van de reizen binnen de tempel en buiten de tempel?
  • De vijfde reis?
  • ….

Instructies

De gezel draait al even mee. Controleer aan het begin van het jaar als G of de basis instructies gegeven zijn tijdens zijn LLL-tijd. Dit is een mooi moment om dit eventueel bij te werken.

Aanvullend op de instructies van gaat de instructie van de G over:

Bezoeken van andere werkplaatsen

  • Hoe plan je deze ?
  • Hoe kom je aan de gegevens?
  • Aandachtspunten tijdens een bezoek

Wat is er tijdens de bevordering gebeurd?
Bespreek de typische symboliek van de 2de graad:

  • De 5 reizen
  • De vlammende ster
  • Verschil met andere Riten

Andere aandachtsounten van de 2 de graad zijn de getal symboliek. Denk bijvoorbeeld aan het bouwstuk van Br:. Degol

Rituelen

Aandachtspunten Meesterverheffing